รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
115 หมู่ 12   ตำบลแซงบาดาล  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : buasamakkeepit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :