รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
1   ตำบลแซงบาดาล  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
เบอร์โทรศัพท์ 0862220166


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :