คณะผู้บริหาร

นายอิสรพล ปิ่นขจร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน