กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพนิดา ยลวิลาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายปวริศ การร้อย
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
เบอร์โทร : 085-7487372