กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศิลปชัย ซื่อตรง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทยา ศรีกุลจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ