กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปฏิรพ ภูสีดวง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพรม ภูชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายยุทธศาสตร์ เพียรไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวจันทิมา นามมุลตรี
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0