กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุพรม ภูชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 093-3377373

นางสาวอภิรดี สืบชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา นามมุลตรี
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0916791297