ผู้บริหาร

นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 21/09/2021
สถิติผู้เข้าชม 178180
Page Views 205412
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนโคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย 043801133
2 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ 06-32185295
3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์ 043-851366
4 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สามขา กุฉินารายณ์ 0934196988
5 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม นาจำปา ดอนจาน 043-801134
6 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา บ่อแก้ว นาคู 043801018
7 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร หัวงัว ยางตลาด 043-601-497
8 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม เขาพระนอน ยางตลาด 043-813895
9 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ผาเสวย สมเด็จ 043-840827
10 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ แซงบาดาล สมเด็จ -
11 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์ 0833450972
12 โรงเรียนสามชัย สำราญ สามชัย 043818138
13 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ดงมูล หนองกุงศรี 043010184
14 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก 0-4380-1104
15 โรงเรียนกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คุ้มเก่า เขาวง 0863723348
16 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-896001
17 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043-121027
18 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ 043-815802