โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี


หมู่ที่ 6 บ้านบ้านโพธิ์ศรี ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 6 14 1
อนุบาล 3 11 6 17 1
รวม อนุบาล 19 12 31 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 10 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 17 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 28 1
รวมประถม 73 74 147 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 92 86 178 8

บทความล่าสุด