โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี


หมู่ที่ 6 บ้านบ้านโพธิ์ศรี ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นายบรรเทิง นันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  นางสาวอารมย์ ดอกบัว ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางจงลักษณ์ เนียมสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายสะอาด เทียนน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวสมใจ ยอดปราง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางพิศมัย ผ่องญาติ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางปฐมาภรณ์ มุขโต ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นายรัฐพล คงมีชนม์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวผกามาศ รัมมะเพียร ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวอริสา ศรีดี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางสาวยุภา ขำอรุณ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวสุภาพร หล่อโลก ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด